Trajecten

Trajecten op het gebied van supervisie en coaching 

Supervisie voor professionals
Supervisie is geschikt voor professionals uit bijv. de hulpverlening, de zorg en het onderwijs. Deze begeleidingsvorm richt zich op leervragen die voortkomen uit professionele zelfhantering en/of veranderingen in de organisatiecontext. In het supervisietraject wordt gebruik gemaakt van specifieke opdrachten. Daarnaast wordt er van elke bijeenkomst een reflectieverslag geschreven.
Trajecten kunnen zowel individueel als in een triade/groep vorm krijgen. Naar behoefte tussen 10-15 zittingen per traject volgens de richtlijnen van de LVSC.

Leersupervisie voor supervisoren in opleiding.
Leersupervisie is bedoeld voor supervisoren in opleiding. Het leersupervisietraject kan zowel individueel als in een triade/groep vorm krijgen. Naar behoefte tussen 10-15 zittingen per traject volgens de richtlijnen van de LVSC.

Coaching voor (startende) professionals.
Coaching is gericht op concrete vragen rondom de uitvoering van de beroepsuitoefening. Het kan daarbij gaan om het verduidelijken van de beroepssituatie voor startende professionals, maar ook over het aanscherpen van specifieke vaardigheden in het werk. De lengte van dit traject hangt af van de leervraag die gesteld wordt.

Kortdurende probleemoplossende analyse van beroepssituaties.
Een kortdurende analyse van een beroepssituatie kan inzicht geven in een dilemma, conflict of toekomstwens. De analyse geeft zicht op verdere mogelijkheden. In maximaal 3 bijeenkomsten ontstaat er inzicht in de situatie en een oplossingsrichting.

Non-duale coaching
Deze vorm van coaching richt zich op de innerlijke verbinding met de persoonlijke motivaties en een verruimde kijk op de persoonlijkheid. Door verschillende oefeningen wordt er verdiept contact met jezelf gemaakt. Deze vorm van coaching is zeer geschikt voor psychologen, coaches, supervisoren en andere professionele begeleiders. De lengte van het traject is afhankelijk van de leervraag die gesteld wordt.

 

Ik maakte bij Jetty een turbulente ontwikkeling door. Zowel persoonlijk als in mijn professioneel handelen. Waar ik de neiging had mijn oude structuren en patronen in stand te houden, daar wist Jetty vakkundig de vinger op de zere plek te leggen én te houden. Ik ontkwam er niet aan. Het was pittig, maar ik had het traject bij Jetty voor geen goud willen missen. Als je op zoek bent naar een ervaren en kundig (leer)supervisor kan ik je Jetty van harte aanbevelen!                                                                                                                                                  Hans S. (Psycho Pastoraal Begeleider, Pastoraal werker, supervisor & coach)

 

                                      René G. (Systeemtherapeut, SKJ & GGZ agoog, supervisor)